Tjänster för industri

  • Felsökning
  • Industriautomation
  • Industriservice
  • Jour
  • Styr- och regler

Vi arbetar gärna ute hos kunder där avbrott och störningar är sånt som inte får hända. Vi står för projektering och installation till service och jour. Inom vårt industrikoncept kan vi även erbjuda driftjour på ställverk och annan kritisk utrustning.

Elektra arbetar ständigt för att industrierna ska få en snabb återkoppling och avhjälpning med de vardagliga utmaningarna, som exempelvis:

  • Metodisk felsökning i samråd med personal på plats – kunden känner sin anläggning bäst.
  • Vi erbjuder bland annat termofotografering och automatisering av olika processer.
  • Vardaglig installation och felsökning i industriell miljö samt avhjälpning vid plötsliga problem.

Styr- och reglerteknik

Höga krav på en byggnads fysiska arbetsmiljö§ är en självklarhet för en seriös verksamhet. Ett bra reglersystem för komfortbehandling av byggnaden är viktig, givetvis även i bostäder. En Elektra-installation kommer under sin funktionstid att skapa ett gott klimat i byggnaden, vilket i förlängningen garanterar hälsosamt klimat för boende och ökar effektiviteten bland de som arbetar i byggnaden.

Frekvens- och närvarostyrning

En väl utförd installation sparar pengar genom en minskad energiförbrukning. I dag är det till exempel vanligt att man använder frekvensstyrning av motorer. Även närvarostyrning av belysning kan innebära en stor besparing. Underhåll är en förutsättning för god funktion över tid. Vi medverkar gärna till att skapa bra underhållsrutiner och att stå för återrapportering till er driftansvarige.

Svagström och högspänning

Elektra har behörighet att arbeta med högspänning och har stor erfarenhet av ställverk, brytare och transformatorer. Det kan gälla service och nyinstallationer samt, i förebyggande syfte, besiktning med värmekamera för att under planerade avbrott kunna åtgärda fel innan det förorsakar driftstopp.

Säker produktion

Ett koncept där vi tillsammans med din driftpersonal inventerar en produktionslinje för att bedöma vilka delar som är kritiska. Med hjälp av detta utformar vi sedan vår beredskapsinsats för att ställa upp, i princip dygnet runt, när något oförutsett händer.

Löpande utbildning av medarbetare

Elektra följer med i utvecklingen och ser alltid till kundens behov – för att tillgodose en trygg vardag. Våra medarbetare vidareutvecklas löpande, för att garantera bästa service och kvalitet, även i framtiden.

Trygghet och ansvar

Lång erfarenhet, certifierade arbetssätt och ett omfattande miljöarbete – du kan känna dig trygg med att anlita Elektra.

Elektra i Hälsingland AB

Framnäsvägen 3 A
821 43 Bollnäs
Tel: 010-188 99 77
info@elektrasverige.se
fakturor@elektrasverige.se

Besöksadresser

Edsbyn: Yxkroken 19

Bollnäs: Framnäsvägen 3 A

Hudiksvall: Norra Industrivägen 11

Elektra, logotyp
© 2024 Elektra i Hälsingland AB | Orgnr: 556076-2659 | Bolagets säte: Edsbyn | Integritetspolicy
leafcheckmark-circle