Miljö

Miljöarbetet – en av våra viktigaste grundstenar

Hos Elektra kostar inte hållbarhet och miljötänk något extra. Som elteknikföretag så har vi stora möjligheter att ta ansvar för kommande generationer genom de lösningar som vi gör på uppdrag av våra kunder. Vi ställer höga krav och målsättningar för vårt eget miljöarbete.

Miljöaspekter för dig

Genom att vi har uppdaterade kunskaper om miljöframsteg inom elteknikområdet, så kan vi erbjuda lösningar som är moderna och energibesparande för dig. När vi köper material till våra arbeten, så väljer vi rätt utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Hos Elektra kostar inte hållbarhetsaspekter något extra – det är en naturlig del av hur vi arbetar med våra kunder. Vi vill vara ditt förstahandsval när du väljer modern elteknik för din organisation eller ditt hem.

Miljöaspekter för oss

Vi tänker hållbarhet när vi väljer vårt fikabröd på eftermiddagen, när vi planerar våra egna transporter och när vi utvecklar vår verksamhet. Men även arbetsmiljön är en del av vår närmaste miljö. Vi vill vara förstahandsvalet för den som söker ett ansvarsfullt och stimulerande arbete inom elteknikbranschen.

Miljöaspekter för samhället

Genom att vi tar ansvar för miljön i vår egen verksamhet och säkrar miljötänket ute hos kunderna, så bidrar vi tillsammans till att minska miljöbelastningen i samhället i stort. Det är en självklarhet för oss att använda vår yrkeskunskap och vårt inflytande och på det sättet bidra till en bättre miljö för kommande generationer.

Miljöpolicy för Elektra i Hälsingland AB

Elektras tjänster består av elinstallationer, service och reparationsarbeten för industri och bostäder, automationsarbeten samt data- och larmteknik. I vår verksamhet påverkar vi miljön genom inköp av material, transporter samt restprodukter vid utförande av vårt arbete. Genom ett effektivt miljöarbete försöker vi minimera denna påverkan på miljön.

Vi skall säkerställa att:

  • Utveckla installationsuppdrag så att miljöaspekter kopplade till verksamheten hanteras på ett seriöst och kompetent sätt. Miljökonsekvenser beaktas även vid utveckling av nya tjänster.
  • Löpande utbilda och informera medarbetare så att intresset för miljöfrågor tas tillvara.
  • Minska miljöbelastningen från transporter vid tjänsteuppdrag och varuleveranser. Vi skall välja bästa transportsätt ur miljösynpunkt och införa en ökad användning av ny miljöriktig teknik.
  • Ställa miljökrav vid inköp av varor och tjänster. Vi skall så långt som möjligt använda återvinningsbart material.
  • Hantera restprodukter, emballage, kabelskrot och annat avfall på bästa sätt genom källsortering och återvinning.
  • Arbeta med ett miljöledningssystem som effektivt leder vårt miljöarbete.
  • Driva miljöarbetet med årlig uppföljning av övergripande och detaljerade miljömål.
  • Sprida kunskap om miljöarbetet, både externt och internt.

ISO 14001

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001. Läs mer (extern länk)

Vill du veta mer?
Simon Lindström
Teknikområdesansvarig
070-730 00 65

Trygghet och ansvar

Lång erfarenhet, certifierade arbetssätt och ett omfattande miljöarbete – du kan känna dig trygg med att anlita Elektra.

Elektra i Hälsingland AB

Framnäsvägen 3 A
821 43 Bollnäs
Tel: 010-188 99 77
info@elektrasverige.se
fakturor@elektrasverige.se

Besöksadresser

Edsbyn: Yxkroken 19

Bollnäs: Framnäsvägen 3 A

Hudiksvall: Norra Industrivägen 11

Elektra, logotyp
© 2024 Elektra i Hälsingland AB | Orgnr: 556076-2659 | Bolagets säte: Edsbyn | Integritetspolicy
leafcheckmark-circle