Kvalitet

Ett företag som Elektra i Hälsingland måste tänka långsiktigt både när det gäller vår egen verksamhet, våra medarbetare och de tekniklösningar som vi levererar till våra kunder.

Därför är vi medlem i IN, bransch- och arbetsgivarorganisationen för Sveriges el- och teleteknikföretag. Som medlemsföretag följer vi samhällets alla regler, förordningar och bestämmelser för vår bransch. Vi jobbar dessutom med EIO's kvalitetssystem IN Ledningssystem, vilket borgar för en hög kvalitet på de tjänster vi utför.

Vårt kvalitetsarbete medför att vi har upprättat riktlinjer för kvalitetsarbete och att vi arbetar med ständiga förbättringar för att säkra kvaliteten på våra tjänster. Vårt kvalitetsarbete gäller hela företaget och alla medarbetare. Vi arbetar förebyggande och detta arbete leder till ständiga förbättringar av verksamheten.

Certifikat

För samtliga tjänster som vi erbjuder våra kunder, ska vi ha erforderliga utbildningar och certifieringar:

ISO 9001

Kvalitetscertifierade. Läs mer (extern länk)


ISO 14001

Miljöcertifierade. Läs mer (extern länk)


 ISO 45001

Arbetsmiljöcertifierade. Läs mer (extern länk)


Certifierad anläggarfirma – brandlarm

Elektra är certiferad anläggarfirma, vilket betyder att vi har de behörigheter som behövs för att installera och serva brandlarmsanläggningar.


Godkänd för termografering

Vi är godkänd termograferingsfirma för industrier, offentliga byggnader såväl som för privatpersoner.


Elrätt

Elektra stödjer Elrätt, som är ett samarbetsprojekt mellan vår branschorganisation EIO, Sveriges Elgrossister och utvalda leverantörer med syfte att informera om möjligheterna med modern elteknik. Läs mer (extern länk)

Vill du veta mer?
Simon Lindström
Teknikområdesansvarig
070-730 00 65

Trygghet och ansvar

Lång erfarenhet, certifierade arbetssätt och ett omfattande miljöarbete – du kan känna dig trygg med att anlita Elektra.

Elektra i Hälsingland AB

Framnäsvägen 3 A
821 43 Bollnäs
Tel: 010-188 99 77
info@elektrasverige.se
fakturor@elektrasverige.se

Besöksadresser

Edsbyn: Yxkroken 19

Bollnäs: Framnäsvägen 3 A

Hudiksvall: Norra Industrivägen 11

Elektra, logotyp
© 2024 Elektra i Hälsingland AB | Orgnr: 556076-2659 | Bolagets säte: Edsbyn | Integritetspolicy
leafcheckmark-circle