Integritetspolicy

Vi arbetar för att säkerställa en hög nivå av dataskydd som värnar om din personliga integritet vid användning av vår webbplats. Denna integritetspolicy förklarar därför hur dina personuppgifter bearbetas och skyddas, dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Vi strävar efter att du ska känna dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter. 

Var lagras dina personuppgifter?

Vi eftersträvar att dina personuppgifter i så hög grad som möjligt ska behandlas enbart inom det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och i våra egna IT-system. Därför finns Elektras webbplats på ett svenskt webbhotell med servrar placerade i Sverige.

Informationsanvändning och -insamling

I samband med besök på vår webbplats så samlas viss information in från användaren. Vi behandlar endast personuppgifter i den mån det är nödvändigt för att tillhandahålla en väl fungerande webbplats, och för att kunna hantera webbplatsens innehåll och tjänster.

Loggar

Då webbplatsen besöks samlas automatiskt standardiserad ligginformation in från användarens dator, så som information om vilken webbläsare och version som används, IP-adress och datum och tid för åtkomst. Dessa uppgifter gör det möjligt för oss att tillhandahålla, vidareutveckla och förbättra webbplatsen. Vi kommer inte att försöka ta reda på användarens identitet som ett resultat av besöket på webbplatsen. Vi kommer inte heller att koppla ihop data som samlas in på detta sätt med personlig identifierbar information från annan källa för att identifiera användaren.

Uppgifter som lagras i loggfiler raderas regelbundet.

Cookies

Webbplatsen använder cookies. Cookies är textfiler som lagras i användarens webbläsare i samband med besöket på webbplatserna. Cookies gör att webbläsaren identifieras unikt när webbplatserna återbesöks.

Vi använder cookies för att göra webbplatsen mer användarvänlig. Dessutom använder vi cookies som tillåter en analys av hur webbplatserna används, exempelvis frekvens av sidvisningar och inmatade söktermer, för att förbättra kvaliteten på webbplatsen och webbplatsens innehåll.

Cookies används ibland för att samla in uppgifter som anses utgöra personuppgifter, som IP-adress och information kopplad till IP-adressen, men inga personuppgifter som är direkt hänförliga till användaren.

Cookies raderas antingen automatiskt när användaren stänger sin webbläsare, så kallade temporära cookies, alternativt lagras på användarens dator för att underlätta vid framtida besök på webbplatsen, så kallade permanenta cookies. Även permanenta cookies tas bort automatiskt efter en viss tid.

Genom att ändra inställningarna i sin webbläsare kan användaren inaktivare eller begränsa överföring av cookies. Redan sparade cookies kan när som helst raderas. Detta kan också göras automatiskt. Om cookies är inaktiverade kan det vara så att specifika funktioner på webbplatsen inte kan användas fullt ut.

E-postkontakt

Då en användare kontaktar oss med generella frågeställningar via e-post behandlas personuppgifter som användaren tillhandahåller via e-post. Personuppgifterna används enbart för att behandla vidare korrespondens.

Personuppgifterna kommer att raderas så snart de inte längre är nödvändiga för insamlingen eller om du begär att dessa ska raderas.

Analysverktyg

Elektra använder webbanalysverktyget Matomo för att kunna följa användarnas aktiviteter på webbplatsen. Matomo använder cookies som kan följa användarens inställningar vid besök på webbplatsen. Den genererade informationen (inklusive IP-adress) blir som standard anonymiserad så att en personlig referens utesluts. Informationen som genereras av dessa cookies lagras enbart på våra egna servrar och delas inte med tredje part. Alla användare på webbplatsen har möjligheten att inaktivera cookies i webbläsarinställningarna.

Vi använder den insamlade informationen för att utvärdera användningen av webbplatserna, sammanställa rapporter om användarnas aktivitet på webbplatsen och tillhandahålla oss andra tjänster med anknytning till användningen av webbplatsen. Vi använder denna information enbart för statistiska ändamål.

Tredjepartstjänster

Vi kan komma att samarbeta med tredjeparter för att tillhandahålla tjänsterna beskrivna i denna policy. Vi kommer då att delge endast de personuppgifter som är nödvändiga för att tredjeparterna skall tillhandahålla tjänsterna.

Externa länkar

Webbplatsen innehåller länkar till andra organisationers webbplatser. Vi ansvarar inte för integritetspolicy och hantering av personuppgifter på andra organisationers webbplatser.

Dina rättigheter

Användare har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi lagrar om användaren. Om personuppgifterna vi har är inaktuella eller felaktiga har användaren också rätt att begära en uppdatering och korrigering av uppgifterna. Användaren kan också ha rätt att begära radering av personuppgifter vi har om användaren, förutsätt att vi inte har en lagstadgad skyldighet att behålla uppgifterna eller ett legitimt intresse för att behålla sådana uppgifter som väger tyngre.

Om behandlingen av personuppgifter utförs efter samtycke har användaren rätt att när som helst vända sig till personuppgiftsansvarig för att återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifter innan detta återkallades.

Varje begäran om åtkomst, rättelse och radering, liksom återkallande av samtycke, måste göras skriftligen.

Ändringar av integritetspolicyn

Vi kan från tid till annan uppdatera denna policy. Vi rekommenderar att användaren återbesöker denna sida för att ta del av uppdaterad information.

Sidan uppdaterades 2022-02-15


Warning: Undefined variable $string in /www/webvol24/qv/v7youjvln4zia46/elektrasverige.se/public_html/wp-content/plugins/oxygen/component-framework/components/classes/code-block.class.php(133) : eval()'d code on line 22

Trygghet och ansvar

Lång erfarenhet, certifierade arbetssätt och ett omfattande miljöarbete – du kan känna dig trygg med att anlita Elektra.

Elektra i Hälsingland AB

Framnäsvägen 3 A
821 43 Bollnäs
Tel: 010-188 99 77
info@elektrasverige.se
fakturor@elektrasverige.se

Besöksadresser

Edsbyn: Yxkroken 19

Bollnäs: Framnäsvägen 3 A

Hudiksvall: Norra Industrivägen 11

Elektra, logotyp
© 2024 Elektra i Hälsingland AB | Orgnr: 556076-2659 | Bolagets säte: Edsbyn | Integritetspolicy
leafcheckmark-circle